Atria Scandinavia, Malmö

Atria Scandinavia, Malmö

Skrivet av Projekt | 0

Det ställs särskilda krav på all utrustning som installeras inom livsmedelsindustrin. Kraven gäller teknisk utrustning, hygienförhållanden och produktionsmiljön i övrigt. Som exempel kan nämnas att belysningsarmaturerna inte får innehålla glas på grund av risk för krosspridning i samband med olyckor eller maskinhaverier.

Atria Scandinavia i Malmö är en livsmedelsfabrik med tillverkning inriktad på bl.a. risgrynsgröt, påläggskorv och skinkprodukter.

Till följd av rådande säkerhetskrav har man i många år använt dyra, plastbeklädda lysrör vilka i övrigt inte skiljer så mycket från standardrören. Den egenskap som många användare irriterar sig på, nämligen flimret och långsam tändning, finns alltså även hos dessa lysrör.

På Atrias lager förvaras livsmedlen i sina konsumentförpackningar, vilket kräver att både temperatur och luftfuktighet hålls inom strikt givna gränser.

Önskemålet från Atrias sida var att förbättra ljusförhållandena på lagret och, om möjligt, eliminera lysrörsarmaturernas uppenbara nackdelar. För att minska energiåtgången har man även velat få någon form av behovsstyrning.

Aaxsus LED-armaturer uppfyllde mer än väl Atrias krav. Här har man valt att installera KILO-pendelarmaturer för att få jämnt belysta ytor och klara det stora avståndet mellan golv och innertak. KILO-armaturerna är anpassade för dammiga miljöer, vilket gör dem särskilt lämpliga för lagerlokaler.

LED-ljuskällor som Aaxsus levererat klarar med goda marginaler de temperaturer som förekommer på Atrias lager och ger en helt flimmerfri belysning. Dessutom uppfyller de önskemålet om effektiv närvarostyrning då de tänds utan fördröjning med full ljusstyrka.