Lägg märke till märkningen

Lägg märke till märkningen

Skrivet av Läsvärt | 0

LED-armaturer tar över, den saken är klar. Dessa ljuskällor erbjuder det som lågenergilamporna inte riktigt lyckats med: mycket låg energiförbrukning, bra och flimmerfritt ljus, frånvaro av kvicksilver samt exceptionellt lång livslängd. Allt detta ger mycket låg totalkostnad under ljuskällans hela livslängd (och då har vi inte ens nämnt LED-ljuskällornas andra positiva egenskaper).

Inga problem med standardsocklarna

I nästan alla sammanhang där LED-lamporna ersätter lågenergilampor, sker detta helt problemfritt. Men den som byter sina gamla lysrör mot LED-lysrör måste tänka till lite grand. Strömmatning av de moderna LED-lysrören sker endast i en rörände. Dessa rör kräver varken ballast eller glimtändare. Med andra ord – enklast möjliga anslutning, som följer samma logik som övriga LED-ljuskällor med standard E27, E14, GU och många andra välkända socklar.

Problemet är att de gamla lysrörsarmaturerna inte är anpassade för moderna LED-lysrör.  Detta uppmärksammas dock inte i tillräckligt stor omfattning av konsumenterna. Felvända rör kan leda till kortslutning i armaturen och avbränd säkring.  Därför är det viktigt att installatörer informerar sina kunder hur lysrören ska hanteras vid eventuellt byte (även om det kan ta 10-15 år innan det blir dags).

Kontrollera lysröret före installation

Även när själva armaturen är LED-anpassad, kan en kortslutning inträffa om röret vänds fel (beroende på ledningsdragning i själva armaturen och sättet på vilket anpassningen har gjorts). Anledningen är att många fabrikanter kortsluter lysrörets anslutningsstift i den rörände där strömanslutning inte får ske. (Man gör det för att säkerställa att röret fungerar i alla sorters armaturer.) Det finns rör som utöver själva produktetiketten har adekvata markeringar i varje ände. Denna märkning görs inte av alla lysrörstillverkare – inte än.
Det säkraste sättet att kontrollera ett LED-lysrör är att mäta resistansen (motståndet) med hjälp av ett enkelt mätinstrument. Mellan de kortslutna stiften ska resistansen vara lika med noll – strömmatning ska ske via stiften i rörets motsatta ände.

Byta eller bygga om
gammal lysrörsarmatur?

Många gamla armaturer kan på ett relativt enkelt sätt anpassas till moderna LED-lysrör. Har du inte rätt kunskaper, låt en person med elkompetens ordna ombyggnaden eller införskaffa en modern, ofta betydligt elegantare, armatur anpassad för LED-lysrör.

LED-ljus vare med dig!