LED – en lamprevolution i Nobelprisklass

LED – en lamprevolution i Nobelprisklass

Skrivet av Läsvärt | 0

LED är förkortning av det engelska Light Emitting Diode som på svenska bokstavligen betyder "ljussändande diod". Det korrekta svenska ordet är lysdiod.
Lysdioden uppfanns redan på 1920-talet. Genom att låta elektrisk ström passera s.k. halvledarmaterial (exempelvis kisel) lyckades man få det att alstra ljus. Det dröjde dock ytterligare 40 år innan lysdioden blev kommersiellt tillgänglig.

Från signallampa till fullvärdig ljuskälla

I många årtionden har dioderna främst använts som signal- och indikatorlampor, framför allt på grund av deras svaga ljusstyrka och ytterst begränsade ljusspektrum. Färgerna som fanns att tillgå var röd, grön och gul.
Till de stora genombrotten på konsumentmarknaden hör introduktionen av platta datorskärmar och TV-apparater.

De senaste årens utveckling har lett till framtagning av revolutionerande LED-ljuskällor som levererar vitt ljus och är på väg att helt slå ut såväl de gamla glödlamporna som lysrören och lågenergilamporna. (Forskarna bakom utvecklingen av de nya LED-ljuskällorna förärades 2014 års Nobelpris i fysik – läs gärna här.)

Fördelar med LED-ljuskällor

LED-lampan är först och främst en mycket effektiv ljuskälla. Jämfört med en motsvarande glödtrådslampa med samma effekt, levererar den 5-8 gånger mer ljus. Med andra ord - en LED-lampa på 9 W lyser ungefär lika starkt som en glödlampa på 60 W.
I motsats till lågenergilamporna är LED-lampor kvicksilverfria vilket gör dem mycket miljövänligare.
LED-lampor innehåller inte heller glödtråd – det gör dem mekaniskt hållbara (okänsliga för stötar) och lämpliga att använda även i industriella miljöer.

Varför välja LED?

Utöver de miljömässiga aspekterna finns det givetvis flera andra viktiga fördelar med LED-belysning.
Livslängden hos LED-lampan är flerfalt längre än för glödtrådslampor och lågenergilampor – vanligtvis 15 000-50 000 timmar. (Den längre livslängden gäller för högkvalitativa LED-lampor.) Just tack vare detta är den, trots ett högre inköpspris, betydligt mer kostnadseffektiv. Vid normal användning – cirka 1000 timmar per år – tjänar en konsument LED-lampans inköpskostnad på ca 18 månader, jämfört med en traditionell glödtrådslampa.

Vid jämförelsen med en lågenergilampa, vinner LED-lampan tack vare sin betydligt längre livslängd, miljövänlighet och fortfarande något lägre energiförbrukning. LED-lampan är en utmärkt ljuskälla i miljöer där det krävs kylning (luftkonditionering) för att upprätthålla en dräglig inomhustemperatur: livsmedelsbutiker, utställningshallar, kylrum m m.

En viktig, tidigare förbisedd effekt av LED-belysningen är dess positiva inverkan på arbetsmiljön där ojämn, otillräcklig och ibland flimrande belysning lett till minskat välbefinnande, sänkt prestationsförmåga och andra arbetsmiljörelaterade åkommor.

Är alla LED-ljuskällor lika bra?

Det finns fortfarande LED-produkter på den svenska marknaden med tveksam kvalitet – det kan handla om livslängd, ljusets karaktär (ljustemperatur), brister i styrelektroniken m m.

I aaxsus produktsortiment ingår högkvalitativa produkter – både vad gäller själva ljuskällan och kompletta armaturer. Vi uppmanar alltid våra kunder att jämföra våra LED-lampor med andra leverantörers produkter. De grundläggande egenskaperna man alltid bör undersöka är lampans livslängd, bibehållen ljusstyrka efter en längre tids användning, lämplighet för den miljö den ska användas i och leverantörens garantiåtaganden.
Vi är övertygade om att aaxsus produkter hävdar sig mycket bra vid en sådan jämförelse.

Välkommen med dina frågor

Vi på aaxsus välkomnar alla sorters frågor om våra produkter, tekniken bakom LED-ljuskällorna m m.

På vår webbplats hittar du även länkar till andra informationskällor: vetenskapliga rapporter, intressanta artiklar, nyheter om utvecklingen inom vårt produktområde m m. Utvecklingen inom området går mycket snabbt framåt – informationen på många webbsidor blir lätt inaktuell eller direkt felaktig (beroende på författarnas kunskaper och ambitioner). Det gäller att kritiskt granska information och gärna söka kunskap på flera, från varandra oberoende, källor.

Kontakta oss gärna antingen via vår kontaktsida eller med ett direkt e-postmeddelande till info@aaxsus.se