Vill du kontakta någon
av oss direkt, använd
gärna kontaktuppgifterna
på denna sida.

Ledning

Mikael Risén
VD

Tel.: 046-270 66 53
Mobil: 0723-70 49 49
E-post:
mikael.risen@aaxsus.se

Projektförsäljning

Mikael Risén
Tel.: 046-270 66 53
Mobil: 0723-70 49 49
E-post: mikael.risen@aaxsus.se

Inköp

Jakob Sjöwall
Tel.: 046-270 66 59
Mobil: 076-637 60 40
E-post:
jakob.sjowall@aaxsus.se

Lager/logistik

Martyn Wilson
Tel.: 046-270 66 55
Mobil: 076-637 60 41
E-post:
martyn.wilson@aaxsus.se

Information/Webb

Henryk Rozenberg
Tel.: 046-270 66 56
Mobil: 0736-79 29 20
E-post:
henryk.rozenberg@aaxsus.se