Vill du kontakta någon
av oss direkt, använd
gärna kontaktuppgifterna
på denna sida.

Ledning

Mikael Risén
VD

Tel.: 046-270 66 53
Mobil: 0723-70 49 49
E-post:
mikael.risen@aaxsus.se

Projektförsäljning

Mikael Risén
Tel.: 046-270 66 53
Mobil: 0723-70 49 49
E-post: mikael.risen@aaxsus.se

Inköp

Jakob Sjöwall
Tel.: 046-270 66 59
Mobil: 076-637 60 40
E-post:
jakob.sjowall@aaxsus.se